திரும்பி பார்க்கிறேன்….

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

அப்பாடா…… இன்னக்கித்தான் நிம்மதியா திரும்பிபாக்க முடியுது.கழுத்து வலியால ஒரு வாரமா திரும்பிபாக்கவே முடியல……….


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *